ภาคผนวก​ค.​ ดนตรี​กีฬา​ศิลปะ​ _ศิลปะ​
Doodleฝึกสมาธิ
ปั้นจิ๋ว
ผ้าบาติก
ศิลปะบนขนมปัง
Drawing
แสงและเงา
Drawing
ปูนพลาสเตอร์​
Drawing
เปเปอร์​มาเช่
สีชอล์ค​
พัฒนาทักษะในการทำงานศิลปะรู้จักการใช้อุปกรณ์เสริม​ สิ่งของต่างๆสำหรับการสร้างผลงาน
พัฒนาทักษะในการทำงานศิลปะรู้จักการใช้อุปกรณ์เสริม​ สิ่งของต่างๆสำหรับการสร้างผลงาน