ภาคผนวก​ง.​ ศาสนาวัฒนธรรม​ประเพณี​ ปฏิบัติ​ตนเป็นพุทธศาสนิกชน​
ปฏิบัติตนเป็นพุทธศาสนิกชนทำบุญตักบาตรไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิเดินจงกรม
พุทธศาสนิกชน​

by Pimpanida on Mar 26, 2021

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page