เล่าเรื่องการยื่นแผนบ้านเรียนระดับอนุบาลกับเขต


เมื่ออาทิตย์ที่แล้วได้รับหนังสืออนุมัติการจัดการศึกษาโดยครอบครัวของบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นแล้ว มีรายละเอียดระหว่างทางที่อยากเล่าให้คนอื่นฟัง
ถ้าใครที่สนใจเฉพาะเรื่องการเขียนแผนแนะนำให้ข้ามไปอ่าน “คำแนะนำในการเขียนแผนบ้านเรียนในระดับอนุบาล” ได้เลยครับ

เชียงใหม่เขต 1 ปีนี้มี 4 ครอบครัวที่ยื่นขอจดทะเบียนกับเขตในระดับอนุบาล (ปฐมวัย) และเท่าที่สังเกตแผนของบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นดูจะเป็นที่ถูกใจเจ้าหน้าที่เป็นอันดับท้าย ๆ ดังนั้นควรดูเป็นตัวอย่างด้วยความระมัดระวัง

ส่วนสาเหตุที่ทำให้แผนดูจะไม่เข้าตาเจ้าหน้ามากนักก็เนื่องมาจากว่า ผมจัดทำแผนโดยใช้ฟอร์มตามคู่มือการจัดการศึกษาโดยครอบครัว ปี 2555 (ต่อไปขอเรียกว่า “คู่มือบ้านเรียน 2555”) แต่เจ้าหน้าที่แนะนำให้ใช้ฟอร์มตาม คู่มือหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย 2546 (ต่อไปขอเรียกว่า “หลักสูตรอนุบาล 2546”) เนื่องจากว่าหลังจากที่คู่มือ 2555 ออกมา ไม่ได้มีระบุการเกี่ยวกับการจัดในระดับอนุบาล เมื่อมีการหารือไปว่าในระดับอนุบาลมีแนวทางการดำเนินการอย่างไร ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้ทำหนังสือราชการการชี้แจงแนวทางมาโดยมีข้อความระบุว่า “หลักสูตรที่ใช้ในการจัดทำแผนการจัดการศึกษา แนวทางในการวัดและประเมินผล การออกเอกสารหลักฐานเมื่อมีผู้เรียนสำเร็จการศึกษา ดำเนินการตามแนวทางของหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 และมาตรฐานการศึกษาปฐมวัย” ด้วยหนังสือฉบับนี้จึงทำให้เจ้าหน้าที่แนะนำให้ผู้ปกครองเขียนแผนตามแบบแนวทางของ “หลักสูตรปฐมวัย 2546” ซึ่งเป็นแบบที่ทางโรงเรียนอนุบาลใช้เขียนเพื่อขออนุญาตจัดการศึกษา เขียนเป็นแนวเพื่อให้ครูอนุบาลใช้สอนเด็กในห้อง ส่วนที่สำคัญในแผนก็คือการลงรายละเอียดสาระการเรียนรู้และจัดประสบการณ์ ซึ่งเป็นการวางแผนการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เด็กในห้องได้รับประสบการณ์ตามสิ่งที่ตั้งไว้ซึ่งมีความซับซ้อนอยู่มาก ในขณะที่แบบฟอร์มตาม “คู่มือบ้านเรียน 2555” จะเรียบง่ายไม่ซับซ้อนเท่า เพราะคงออกแบบมาให้ผู้ปกครองสามารถเขียนเองได้โดยง่าย

ในมุมมองของผมเราไม่ได้เป็นครูและไม่ได้มีแผนที่จะจัดประสบการณ์จำลองแบบนั้นและการเขียนในรูปแบบดังกล่าวซับซ้อนเกินไปทำให้เข้าใจยาก ไม่แน่ใจว่าถ้าเขียนไปแล้วกลับมาอ่านอีกจะเข้าใจได้ดีหรือนำไปใช้งานได้จริง จึงไม่ได้ปรับตามมากนัก

หลังจากผ่านการยื่นจดทะเบียนในระดับอนุบาลทำให้ผมมีประเด็นที่อยากเล่าเพื่อให้คนอื่น ๆ ได้เข้าใจความเป็นมาเป็นไปมากขึ้นก็คือ

1) เจ้าหน้าที่ของแต่ละเขตมีความเข้าใจที่ไม่เท่ากัน ไม่ได้ตรงกัน คำแนะนำที่ให้ในการเขียนแผนของแต่ละเขตจึงแตกต่างกันไป เนื่องจากเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ ที่เชียงใหม่เขต 1 เพิ่งมีการจดทะเบียนระดับอนุบาลเป็นปีแรก แม้จะมีคู่มือบ้านเรียน 2555 ออกมา แต่ก็ยังมีหนังสือชี้แจงแนวทางออกมาอีก ทำให้เกิดความแตกต่างกันในการรับรู้และตีความหนังสือดังกล่าว คือไม่แน่ใจว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนจะรับรู้แต่ยึดตามหนังสือที่ออกมา และการตีความว่าใช้แนวทาง จะรวมถึงการใช้แบบฟอร์มที่ซับซ้อนใน “หลักสูตรอนุบาล 2546”ด้วยหรือเปล่า

2)นอกเหนือไปจากแผนแล้ว การพุดคุยกับเจ้าหน้าที่เขตนอกรอบ การทำความเข้าใจตกลงกันก็เป็นองค์ประกอบที่สำคัญที่จะช่วยให้การยื่นแผนเป็นไปอย่างราบรื่นครับ  

อย่างที่เล่ามาทั้งหมด ผม 1 คนยื่นกับ 1 เขตก็ 1 ประสบการณ์ ใครเจออะไรมีข้อแนะนำหรือเรื่องเล่านอกเหนือจากนี้ก็ช่วย ๆ แชร์ ๆ กันครับ 

ปล.อ่านแผนการจัดการศึกษาของบ้านเรียนเปื้อนฝุ่นได้ที --- > แผนบ้านเรียนเปื้อนฝุ่น 

by Patai on Apr 29, 2013

Posted in ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page