งานศาสนา : วันคล้ายวันเกิดอิมามฮุเซน
ค่ำวัน​ศุกร์​ เฉลิมฉลองวิลาดัตอิมามฮุเซน​ อิมามอะลีซัยนุลอาบิดีน​ และท่านอับบาส