งานศาสนา : ลาดหลุมแก้ว
ร่วมงานเปิดอาคารสถาบันส่งเสริมการศึกษาและวิจัยเกี่ยวกับอิสลาม