แม่ได้งาน ลูกได้ฝึกมือ
ยิงปืนนัดเดียว ได้นกหลายตัว
ในเวลาที่แม่ต้องทำงาน ก็เลือกงานอักษรง่ายๆ ให้แทนคุณช่วยแกะ ลูกได้ฝึกกล้ามเนื้อมือ ได้รู้อักษรบางตัว ที่สำคัญแม่ก็ได้งาน 😁