เอกสารจดทะเบียน ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษา และแบบฟอร์ม ระดับปฐมวัย, ประถมศึกษา
ปกแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
เอกสารจดทะเบียน ตัวอย่างแผนการจัดการศึกษา และแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจดทะเบียนจัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3), ระดับประถมศึกษา (ป.1-6) บ้านเรียน ณ ชาคร เพื่อเป็นแนวทางสำหรับผู้ที่สนใจที่จะจดทะเบียนกับเขตการศึกษา
บ้านเรียน ณ ชาคร ได้จัดการศึกษาโดยครอบครัว (Home School) ให้กับลูกทั้ง 2 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัย (อนุบาล 1-3) ซึ่งในปัจจุบัน (พ.ศ.2564) ลูกคนโตได้จบระดับปฐมวัย และลูกคนเล็กจบอนุบาล 1
 
ทางครอบครัวได้ตัดสินใจที่จะจดทะเบียนการจัดการศึกษาโดยครอบครัวต่อในระดับประถมศึกษา (ป.1-6) ให้กับลูกคนโต และได้จัดทำบทความนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ที่สนใจในการจะจดทะเบียนกับเขตพื้นที่การศึกษา 
 
ซึ่งทางครอบครัวได้ใช้แบบฟอร์มนี้ในการจดทะเบียนกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 2 ในปีการศึกษา 2564

เอกสารแนวทาง

ไฟล์ตัวอย่าง ได้แนบแผนการจัดการศึกษา และแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งแนะนำให้ผู้จัดทำแผน ศึกษาข้อมูลเบื้องต้น โดยอ้างอิงข้อมูลดังนี้
  1. แนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว [1] โดย สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ. 2560 โดย กระทรวงศึกษาธิการ
  3.  
  4.  
หมายเหตุ อาจต้องล็อกอินด้วยบัญชี gmail ก่อนเปิดลิงก์

แบบฟอร์ม

  1. แบบฟอร์มต่าง ๆ ที่ใช้ในการจดทะเบียน (Google Drive แนะนำให้เปิดด้วยโปรมแกรม Word) By Ch.Nopanond

แผนการจัดการศึกษา

ในแผนการจัดการศึกษาโดยครอบครัว มีตัวอย่างหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้ 

by Ch.Nopanond on Apr 18, 2021

Posted in คู่มือโฮมสคูล, ไม่มีหมวดหมู่

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง