ทักษะศิลปะ : ออกแบบสติ๊กเกอร์ไลน์
ช่วงโควิดไปไหนไม่ได้เลย อยากหาอะไรใหม่ๆลองทำดู
ริตาอยากมีสติ๊กเกอร์ไลน์เป็นของตัวเองและอยากให้คนอื่นใช้สติ๊กเกอร์ของตัวเอง
 
ช่วงโควิดเด็กออกไปทำกิจกรรมนอกบ้านไม่ได้เลย อยากหาอะไรใหม่ๆทำ อะไรที่ใช้เวลานานๆ แม่ได้มีโอกาสเรียนรู้ตามลูกไปด้วย เพราะเราหาข้อมูลพร้อมกัน โดยใช้ google หาข้อมูล
 
เริ่มทำมาได้ 4-5 วันแล้ว มีวินัยและความรับผิดชอบต่องานตนเองอย่างดี
 
นอกจากออกแบบ sticker แบบต่างๆ ด้วยตนเองแล้ว ยังวาง layout และ set ค่าต่างๆ ด้วยตัวเองด้วย ณ วันนี้เสร็จไป 8 แบบแล้ว และยังคงทำต่อไป