ชุดนอน2ชั้น
เมื่ออยากใส่ชุดนอนแบบนี้
ตอนแรกหยิบชุดบอล พอบอกทำไมไม่ใส่ชุดนอน วิ่งเข้าไปเลือกใหม่ และบอกกับมามี้ว่าขอใส่2ชั้น