พัฒนาการด้านร่างกาย มฐ.ที่2 (หัวข้อ 2.1.1)
2.1 เคลื่อนไหวร่างกายอย่างคล่องแคล่วประสานสัมพันธ์และทรงตัวได้
ข้อบ่งชี้ที่พึงประสงค์ 2.1.1 เดินตามแนวที่กำหนดได้
ผลการประเมิน: สามารถปฏิบัติได้