งานบ้าน​ : หุงข้าว
ฝึกหุงข้าว​ ซาวข้าว​ ตวงข้าว​ 
ผลลัพธ์การเรียนรู้
-รู้จักการตวงข้าว และทำซาวทำความสะอาดข้าวก่อนหุง
สิ่งที่น่าชื่นชม
-ระมัดระวังทำอย่างไรไม่ให้ข้าวสารหก
-หุงข้าวขึ้นหม้อ กำลังดี