ถ่ายภาพ#1
อะลีอยากลองถ่ายภาพเองด้วยสมาร์ทโฟน​ จัดองค์ประกอบ​เองทั้งหมด