ทักษะคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี : เรื่อง ปลวก กับครูเกรียง นักธรรมชาติวิทยา
ครูเกรียงพาไปดูจอมปลวก ดูธรรมชาติของมัน
ครูเกรียงพาไปดูจอมปลวกแถวๆที่พักแล้วก็พาไปดูจอมปลวกในป่าเขาใหญ่ ดูว่าในจอมปลวกเป็นยังไง มีอะไร ริตาเห็นไข่และตัวอ่อน แต่ไม่เจอนางพญาเลย