220308_การทดลอง
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์​เรื่อง Space&Time
ฉันอ่านจากหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์​เกี่ยวกับเรื่อง Space &​ Time ในหนังสือให้ทดลองดูการเดินของสีเมื่อเวลาผ่านไป ฉันทำการทดลองแล้วบันทึกลงในหนังสือ