220308_การทดลอง
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
กิจกรรมการทดลองวิทยาศาสตร์​เรื่อง Space&Time
ฉันอ่านจากหนังสือแบบเรียนวิทยาศาสตร์​เกี่ยวกับเรื่อง Space &​ Time ในหนังสือให้ทดลองดูการเดินของสีเมื่อเวลาผ่านไป ฉันทำการทดลองแล้วบันทึกลงในหนังสือ