220621_รูปทรงเลขาคณิต​
พับกระดาษเป็นรูปทรงเลขาคณิตไม่ง่ายเลย
ฉันหัดพับกระดาษเป็นรูปทรงเลขาคณิต 3 มิติ เรียนรู้ทางออนไลน์กับ ดร.กิตติพัฒน์ ซึ่งเป็นอาจารย์เกษียณ​จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์​ ฉันทำ ทรงลูกบาศก์ ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก ทรงพีรามิดฐานสามเหลี่ยม สี่เหลี่ยม และห้าเหลี่ยม
 
คุณแม่บอกว่า เป็นการบูรณาการวิชาคณิตศาสตร์​กับวิชาศิลปะเข้าด้วยกัน