220627_เก็บเงาะ
เงาะแม่แตงหวานๆ จ้า
ฉันช่วยคุณลุงเก็บเงาะที่สวน ฉันช่วยคัดเงาะและมัดรวมกันเป็นช่อ