220709_เรียนพระคัมภีร์​
เรียนพระคัมภีร์กับกลุ่มเพื่อน
ฉันเรียนพระคัมภีร์ไบเบิล​กับกลุ่มเพื่อน มีตั้งแต่ ป.3-ม.1 หลังจากที่คุณครูสอนก็จะมีกิจกรรมให้ทำทุกครั้ง บางวันก็เป็นเกม บางวันเป็นศิลปะ 
 
ฉันเรียนทุกๆ วันเสาร์ที่ 2 และ 4 ของเดือน
 
และยังได้ทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ ที่เป็นชาติพันธุ์อีกด้วย