221031_แร่ภายใต้กล้องจุลทรรศน์​
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
ส่องดูความสวยงามของแร่
เรียนออนไลน์​กับพิพิธภัณฑ์​แร่และหิน จ.ระยอง พี่ๆ ให้ความรู้เกี่ยวกับแร่ว่าเมื่ออยู่ภายใต้​กล้อง​จุลทรรศน์​จะเป็นอย่างไร หลังจากเรียนเสร็จ ก็มีแบบทดสอบความเข้าใจด้วยค่ะ หากได้คะแนนมากกว่า 7 ขึ้นไป ก็จะได้รับประกาศนียบัตร​

by บ้านเรียนคานาอัน on Oct 31, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง