กีต้าร์ถือธงเจเดินขบวนกับพี่โฟกัส
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
วันนี้พี่โฟกัส ได้ทำธงเจขึ้นมาด้วยตนเองแล้วก็ชวนกีต้าร์ถือธงเจเดินขบวน รณรงค์การไม่กินเนื้อสัตว์เพื่อต้านโควิด -19กับพี่โฟกัส