กระบวนการ​คิด#1
ฝึกกระบวนการ​คิด​ Critical and Creative Thinking โดยพ่อโป้ยครั้งที่1 ฝึกสังเกต​ คิด​ และตั้งคำถามจากรูปภาพที่เห็น