การดูแลเช็คสภาพรถยนต์
เช็ครถเบื้องต้น รักชอบรถยนต์ ต้องรู้จักดูแลรักษาด้วย
ชอบรถมาก พ่อจึงสอนจีโอ้เรื่องการดูแลล้างรถ จนถึงเช็คสภาพรถเบื้องต้น
ตอนนี้เปิดกระโปรงรถ เติมน้ำปัดน้ำฝน เช็คน้ำมันเครื่องเองได้แล้ว