23/02/16_เรียนร้องเพลง
เรียนร้องเพลงกับครูบุ๊ค
ฉันเรียนร้องเพลงทุกเย็นวันอังคารกับครูบุ๊ค ครั้งละ 1 ชั่วโมง ครูจะสอนให้ฉันฝึกเสียงก่อน และจากนั้นก็จะสอนร้องเพลง เพลงที่ฉันเรียน ได้แก่ Wonderful Mercyful Saviour, You Raise Me Up, The Million Dreams.
 
คลิปตัวอย่างที่ฉันร้องเพลง