กีต้าร์เล่นเป่าฟองสบู่กับพี่โฟกัส
กิจกรรมเล่นเพื่อเรียนรู้
กีต้าร์เล่นเป่าฟองสบู่กับพี่โฟกัสบนบ้านต้นไม้ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างพัฒนาการด้านร่างกายด้านอารมณ์และจิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญาและยังเสริมสร้างกล้ามเนื้อมัดเล็กและกล้ามเนื้อมัดใหญ่