Unnop สิทธิทางการศึกษา

by Unnop on Oct 02, 2014


จาก Banrean Chantarawitoon 

ขอแตกLineความคิด ถ้าเราไม่เอาประเด็นลูกจะเข้ารร.หรือไม่? คำถาม บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของสถาบันครอบครัวต่อลุก? มีพ่อแม่ทำบ้านเรียนพร้อมกับให้ลูกไปรร.ด้วย ฉะนั้นจะHome Schoolหรือไม่ ที่สำคัญบ้านต้องเป็นรร.แห่งแรกของลูกเป็นพื้นที่การเรียนรู้พัฒนาทักษะชีวิตให้ลูก พ่อแม่ไม่ปล่อยให้การศึกษาของลูกอยู่ในมือคนอื่น(รร.)ต้องยึดคืนอำนาจจัดการศึกษาของลูกกลับคืนมา --------------------------

จะโรงเรียนในระบบ โรงเรียนทางเลือก การศึกษานอกโรงเรียน(กศน.) การศึกษาตามอัธยาศัย บ้านเรียน สถาบันฝึกอาชีพ หรืออะไรก็ตาม เป็นเพียงรูปแบบหนึ่งของการศึกษา ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกและจัดการเองได้ครับ

ประเด็นอยู่ที่เราไม่ค่อยมีโอกาสรับรู้สิทธิในการเลือก และยกสิทธินี้ให้กับรัฐ หรือโรงเรียน หรือใครก็ตามเป็นคนจัดการ เป็นผู้จัดการศึกษาให้เรา และยอมรับสภาพนั้นไม่ว่ามันจะเหมาะกับเราหรือไม่ บางทีก็พยายามหาเหตุผลปลอบตัวเองว่าชีวิตบางครั้งมันเลือกไม่ได้ หรือชีวิตมันไม่ง่าย ไม่ได้ดังใจเราเสมอไป

แต่เราเคยลุกขึ้นมาเลือกเอง ลุกขึ้นมาใช้สิทธิของตัวเองกันจริงๆหรือเปล่า ลุกขึ้นมารับผิดชอบเรื่องของเราเอง ของลูก 

ลุกขึ้นมาวางแผนร่วมกันเองในครอบครัว พ่อแม่ลูก คุยกัน รับฟังกัน และเชื่อใจกันจริงๆ และพร้อมจะรับผิดชอบผลร่วมกัน แก้ปัญหาร่วมกัน และเดินหน้าไปด้วยกัน

การศึกษา การเรียนรู้เป็นเรื่องของเราเองครับ ทำเองได้ผลกับตัวเอง เป็นการพัฒนาตนเอง โดยไม่ต้องให้ใครมาสั่งให้ทำ หรือต้องไปเรียนตามที่คนอื่นอยากให้เราเรียน

Posted

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง