กีร์กายา ละครจากนักแสดงเด็ก
เปิดประสบการณ์ใหม่ ด้านความกล้าแสดงออก
ละครกีร์กายา จีโอ้ได้ร่วมแสดงเล็กๆน้อยๆ แต่ได้ประสบการณ์มากมาย ได้ฝึกความกล้าแสดงออก สติ สมาธิ ต้องจำบทรู้คิว ต้องมีระเบียบ ต้องทำงานเป็นกลุ่ม ได้ฝึกความรับผิดชอบต่อส่วนรวม