เฟืองทด จักรยานของพ่อ
ขี่จักรยานพ่อได้แล้ว เรียนรู้เรื่องเปลี่ยนเกียร์จักรยาน ได้เรื่องเฟืองทดไปด้วย

ขี่จักรยานพ่อได้แล้ว เรียนรู้เรื่องเปลี่ยนเกียร์จักรยาน ได้เรื่องเฟืองทดไปด้วย