ตกแต่งปราสาทด้วยไฟเส้น
เสริมสร้างจินตนาการและเรียนรู้การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย
เราใช้ไฟเส้นกระแสตรงฉันปลอดภัยกับเด็ก เพื่อให้เด็กได้ทดลองการต่อวงจรอย่างง่าย และฝึกการใช้งานจริงโดยนำเอาไปตกแต่งปราสาทกระดาษของตัวเอง