แม่พาอ่านสูตรคูณทุกเช้า
ตอนนี้เริ่มจำได้แล้ว ไม่ต้องท่องเลย
แม่พาอ่านทุกเช้า และฟังเสียงสูตรคูณก่อนนอน สมองจะค่อยๆบันทึกไปทีละนิด โดยไม่ต้องมาเครียดนั่งท่อง