สร้างปราสาทอิฐและเล่นทำอาหาร
การสร้างปราสาทเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และสร้างตามจินตนาการ ได้ฝึกการคิดจัดการในกระบวนการสร้าง
สร้างปราสาทเพื่อฝึกกล้ามเนื้อมัดใหญ่และสร้างตามจินตนาการ