เอาท่อน้ำมาประกอบเป็นเครื่องเจาะถนน
เอาท่อน้ำมาประกอบเป็นเครื่องเจาะถนน
เล่นอิสระวันนี้เอาท่อน้ำที่มีมาประกอบเป็นเครื่องเจาะถนนเล่นแบบที่เคยเห็นคนงานวางระบบท่อน้ำทำ