ฝึกตัดกระดาษ
วันนี้ฝึกตัดกระดาษและพับกระดาษ
วันนี้ฝึกตัดและพับกระดาษตามแบบฝึกของคุมอง พีซชอบเซตของกินมาก 
 
การใช้กรรไกรดีขึ้น สามารถตัดให้อยู่ในเส้นสีเทาได้ดีขึ้น