สร้างภาพด้วยตัวต่อไม้
ใช้ตัวต่อไม้มาสร้างสรรค์​เป็นรูปร่างต่างๆตามจินตนาการ
เกิดความเพลิดเพลิน​
มีสมาธิ
มีความพัฒนา​ด้านอารมณ์
มีความคิดสร้างสรรค์​