4 steps sequence (การ์ดเรียงลำดับ)
ติดต่อลงโฆษณา
Leaderboard in Content 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month
วันนี้ป้าหมอให้ลองเล่นมาใหม่ เป็นภาพการเลือกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น 4 ขั้นตอน เช่น การทำพิซซ่าเริ่มจาก เตรียมอุปกรณ์ นวดแป้ง ทำพิซซ่า และอบเป็นต้น
เป้าหมาย : เรียงตามขั้นตอนได้อยากถูกต้อง 
สิ่งที่ได้
  1. ได้ฝึกการคิดเป็นขั้นตอน
  2. ได้ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก
  3. ฝึกจินตนาการ
  4. ฝึกสมาธิจดจ่อ
  5. ฝึกการลำดับเหตุการณ์