ลูกโป่งกับชีวิต
ทำไมเวลาออกไปนอกโลกเราจะตาย?
ถ้าพวกคุณหลุดไปนอกโลกพวกคุณจะเป็นอย่างไร
 
พวกคุณคงตอบว่า ตาย

ฉันขอถามอีกว่า ทำไมถึงตาย

ส่วนใหญ่ก็บอกว่าหายใจไม่ออก แต่จะใช่ไหมไปดูกัน

ฉันมีการทดลองทางวิทยาศาสตร์ ฉันจะเล่าให้ฟัง

1. เราใส่อากาศลงไปในลูกโป่ง ลูกโป่งจะพองตัว

2. ใส่อากาศลงไปในกล่อง

3. แล้วใส่ลูกโป่งในกล่อง ปิดฝากล่อง

4. ลองสังเกตลูกโป่ง ลูกโป่งจะไม่ขยายแต่จะหดตัวลง

5. ลองเอาอากาศออกจากกล่อง

6. แล้วสังเกตลูกโป่งอีกครั้ง  โอ้โห ทำไมลูกโป่งใหญ่ขึ้น.

จากการทดลองนี้เราจะสรุปได้ว่า เมื่ออากาศในกล่องถูกดูดออกไป จะทำให้ความกดอากาศในกล่อง
 
ลดลง อากาศที่อยู่ในลูกโป่ง จะพยายามดันออกมา ทำให้ลูกโป่งขยายขึ้น
 
ถ้าเปรียบลูกโป่งคือเส้นเลือดของเรา ในที่ไร้อากาศ ไม่มีแรงกดอากาศ อากาศในเส้นเลือดจะดัน
 
ตัวออกไปเรื่อยๆจนแตก

เราจึงไม่ได้ตายเพราะหายใจไม่ออก แต่เราตายเพราะเส้นเลือดแตกนั่นเอง 

ความจริงแล้ว  เราสามารถกลั้นหายใจโดยยังมีชีวิตอยู่ ได้ประมาณ

30 วินาที แต่เพียงเสี้ยววินาทีที่เราอยู่ในอวกาศโดยไร้ชุดป้องกัน เส้นเลือดเราก็แตกแล้ว และนั่น
 
หมายความว่าก่อนที่เราจะตายเพราะขาดอากาศหายใจ เราได้ตายไปแล้วจากเส้นเลือดที่แตกนั่นเอง