ลงกล้าสลัดผักของพี่สาว

พี่สาวไม่สบาย แต่กล้าสลัดผักของพี่สาวต้องลงแปลงแล้วเพราะใหญ่มาก น้องยังสบายดีอยู่ ให้มาช่วยลงกล้าผักสลัด วันนี้ก็ยอมทำแต่โดยดี หลังจากนั้นไม่กี่วัน ซมพิษไข้ต่อ