พจนกร เรียนรู้การทำขนมเค้ก แม้จะผิดจะเลอะเทอะไปบ้าง นั้นคือการพัฒน