ปล่อยพลัง
ปล่อยพลังแดดเปรี้ยง
แม่ไม่เหนื่อย แต่แม่ร้อน