พจนกร งานบ้านวิชาง่ายที่ต้องเรียนรู้
ให้รับผิดชอบง่าย แม้จะไม่ได้ดั่งใจ แต่ก็ต้องฝึกฝน

by พจนกร on Sep 30, 2019


หนึ่งในกิจกรรมฝึกงานบ้าน คือ การขัดถูพื้นบ้าน ไม่จับมือให้ทำแล้ว ช่วงอายุนี้ต้องให้ทำเองบ้าง แม้จะไม่สะอาดเท่าที่ควร ถือเป็นการเล่นงานบ้านด้วยกัน จุดประสงค์ไม่ได้ให้สะอาดที่สุด แต่เพื่อฝึกกำหนดเป้าหมายและวางแผนการทำงานให้ลุล่วงไปได้

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง