ตรวจแบบฝึกหัดและแก้ข้อผิดพราดที่ตัวเองทำใว้

ตรวจแบบฝึกหัดและแก้ข้อผิดพราดที่ตัวเองทำใว้