พจนกร ไม่หยุดที่จะเรียนรู้
ทรงตัวให้ได้ จะได้ข้ามไปอีกขั้น

by พจนกร on Oct 16, 2019


เด็กๆส่วนใหญ่ปิดเทอมเล็กกัน แต่เด็กบ้านเรียนย่อมเรียนรู้ได้ตลอด ออกกำลังกายให้แข็งแรง พัฒนาการทั้งการทรงตัว และออกวิ่งเล่น 

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง