serena สังคม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม
สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่เด็กๆ ควรเรียนรู้และสืบทอด

by serena on Feb 19, 2020


สังคม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี เป็นสิ่งที่เด็กๆ ควรเรียนรู้และสืบทอด  เพราะประเทศไทย มีวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงาม เซเรนาชอบฟ้อนรำไทย (จริงๆคุณแม่ชอบฟ้อนรำ แต่รำไม่สวย ชอบฟังเพลงพื้นเมือง อู้กำเมือง)จึงเปิดเพลงไทยประเภทฟ้อนรำ เพลงเหนือ ให้เซเรนาฟังตั้งแต่เกิด เปิดฟังในรถ ..คาดว่าเซเรนาซึมซับความชอบไปด้วย พออายุ 4 ขวบ เลยพาไปเรียนฟ้อนครอสแรก ที่รร.สืบสานภูมิปัญญาล้านนา ตั้งแต่นั้นมาก็เรียนฟ้อนมาเรื่อย ๆ คุณแม่พาออกไปฟ้อนโชว์บ้างตามโอกาส ..ลูกชอบที่ได้แต่งหน้าสวย ๆ แต่งชุดสวย ๆ มีเพื่อนๆจากกลุ่มเรียนฟ้อนอีกกลุ่ม (ไม่เหงา)  และได้เงินบ้างจากการไปฟ้อนโชว์ เราก็พาไปเปิดบัญชีธนาคารให้เป็นชื่อเซเรนาเลย ฝึกการเก็บออมเงิน หารายได้ด้วยตนเอง ..นอกจากนั้นก็พาไปบ้านยายในเทศกาลสำคัญต่าง ๆ อู้กำเหมืองกับญาติผู้ใหญ่ เรียนรู้การทำขนมพื้นเมือง.
 
ทุกประสบการณ์ที่ลูกเรียนรู้..จึงเป็นการบูรณาการทุกวิชาเข้าด้วยกัน เซเรนาสามารถเรียนรู้ได้หลายอย่างมากจากประสบการณ์หนึ่ง ๆ ..

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้, เรื่องเล่าโฮมสคูล

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง