กลุ่มประสบการณ์การพึ่งพาตนเองตามวิถีชีวิต
ในกลุ่มประสบการณ์นี้ มีเรื่องของการช่วยเหลือ ดูแลตนเองได้ สุขภาพสมบูร์แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรักธรรมชาติ ปฏิบัติตนตามเกษตรพอเพียงรอยพ่อหลวง
ในกลุ่มประสบการณ์นี้ มีเรื่องของการช่วยเหลือ ดูแลตนเองได้ สุขภาพสมบูร์แข็งแรง ออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรักธรรมชาติ ปฏิบัติตนตามเกษตรพอเพียงตามรอยพ่อหลวง  
 
1.ด้านสุขศึกษา
2.ด้านพละศึกษา กีฬา
   เรียนรู้ผ่านทางกิจกรรมการเรียนรู้เรื่อง  ร่างกายของฉัน  และครอบครัวของฉัน  เน้นเรื่องการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ การเลือกรับประทานอาหารที่ดี และมีประโยชน์ พอเหมาะ พอดี และสุขอนามัยที่ดีในชีวิตประจำวัน  การเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยในชีวิต  เช่น เรื่อง วินัยจราจร ยาเสพติด อุบัติเหตุ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
    ในด้านการดูแลตนเอง เซเรนาสามารถดูแลตนเองได้เป็นอย่างดี อาบน้ำ สระผม เลือกเสื้อผ้าแต่งตัวเอง ตัดเล็บมือเล็บเท้าได้เอง ทำอาหารง่ายๆ ได้ด้วยตนเอง มีสุขภาพดี อารมณ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใสอยู่เสมอ ใจดี รักสัตว์ เข้าสังคมง่าย ไม่ขี้อาย ไม่ขี้กลัว เข้าคนง่าย มีเพื่อนทุกที่ทุกกลุ่มที่ไปทำกิจกรรม เป็นที่รักของเพื่อน ๆ   
    ในด้านกีฬา ออกกำลังกายสม่ำเสมอ เช่น ปั๋นจักรยานตอนเช้ากับพ่อแม่ ลงเรียนแบดมินตั้น วันจัทร์ถึงศุกร์ วันละชั่วโมงครึ่ง เล่นปิงปองอยู่ที่บ้านกับพ่อในเวลาว่าง  ช่วงที่ไม่หนาวลงเรียนว่ายน้ำกับครูที่ สระว่ายน้ำของมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย เรียนยิมนาสติกที่วิทยาลัยพละศึกษา เชียงใหม่ อาทิตย์ละ 2-3 วัน
3. ในด้านเกษตรอินทรีย์ เศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อหลวง นั้น  เซเรนาช่วยเก็บเมล็ดพันธุ์พืช เพาะลงกระถาง มีความรักในธรรมชาติ ช่วยแยกขยะ เรามีบ้านสวนที่ต้องทำสวนแบบเกษตรทฤษฏีใหม่  คือสวน www.Maemutgarden.com และ phusang Garden ซึ่งเซเรนาซึมซับจากการใช้ชีวิตในสวน และเที่ยวเรียนรู้ตามฟาร์มต่าง ๆ