ร้อยสร้อยตัซบีฮ์
เริ่มละหมาดทุกวันอย่างน้อยวันละ2เวลา​
ร้อยตัซเบียะฮ์​เป็นของตัวเอง​ เป็นแรงบันดาลใจ​ในการรำลึกถึงพระเจ้า