วิชาสมุดบันทึก
หัดเขียนเพลงชาติ
ฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็ก และเข้าใจความเป็นไทย เรียนรู้จากเพลงชาติ และเรียนรู้ภาษาไทย