ทักษะสุนทรียะ (ศิลปะ)
ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุขยะสร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษวัสดุเหลือ
ศิลปะประดิษฐ์จากวัสดุขยะ สร้างสรรค์งานศิลปะจากเศษวัสดุเหลือใช้และขยะมาประดิษฐ์เป็นของเล่น คือ บ้าน ลานจอดรถ

by Preeyada on Mar 20, 2020

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

Project page