กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ล่องเรือชมสวน ทัศนศึกษาวิถีชีวิต ชุมชนอัมพวา

ล่องเรือชมสวน ทัศนศึกษาวิถีชีวิต ชุมชนอัมพวา