ทักษะพัฒนาชีวิต
ศิลปะผ้ามัดย้อม เรียนรู้เทคนิคการใช้สี
ศิลปะผ้ามัดย้อม เรียนรู้เทคนิคการใช้สี การทำผ้ามัดย้อมเพื่อพัฒนาอาชีพ เป็นศิลปะตามจินตนาการและต่อยอดอาชีพ