แต่งเค๊กวันเกิดให้คุณพ่อ
กิจกรรม: แต่งเค๊กวันเกิดให้คุณพ่อ
 
สิ่งที่ได้รับจากกิจกรรม:
ได้ความภาคภูมิใจในการลงมือทำหน้าเค๊กให้คุณพ่อด้วยตัวเอง และในวัย 4 ขวบนี่เป็นครั้งแรกด้วยที่ได้ลงมือทำให้คุณพ่อ ได้ฝึกทักษะและการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ได้ขีดเขียนตามจินตนาการไปควบคู่กับการเขียนตัวหนังสือด้วยครีมบนจานให้พ่อ เป็นกิจกรรมเสริมสร้างความอบอุ่นในครอบครัว พัฒนาทั้งด้านสติปัญญาและอารมณ์ ไปจนถึงพัฒนาการทางร่างกายและจิตใจอีกด้วย

by Tanachai on Feb 08, 2022

Posted in ร่องรอยการเรียนรู้

ติดต่อลงโฆษณา
Medium Rectangle Sidebar 1st
Fixed 1,000 baht/month
Slot 300 baht/month

ป้ายคำค้น

ในหมวดเดียวกัน
ป้ายคำค้นเดียวกัน

โปรเจ็กต์ของผู้แต่ง