ไม่ได้บันทึกมาสามวัน ยังคงฝึกอ่าน ฝึกเขียนทุกวัน สามภาษา อัง

ไม่ได้บันทึกมาสามวัน ยังคงฝึกอ่าน ฝึกเขียนทุกวัน สามภาษา อังกฤษ ไทย อาหรับ ตัวเลข และงานบ้าน พัฒนาการดีขึ้น ตามวัย ทั้ง ป1 อนุบาล3. อนุบาล1. ให้ความร่วมมือด้วยดีทั้งสามคน คนโตบอกเป็นนักวาดรูป เขาบอกแอบวาดรูปไว้ แต่ไม่ให้ดู และตอนนี้เริ่มกินวิตตามินแบบเม็ดได้แล้ว คนกลางเริ่มอ่านภาษาอังกฤษตามข้างขวด ตามห่อขนม คนเล็ก ทำตามรุ่นพี่ทุกสเต็บ