กิจกรรมในไร่
บางครั้งจะพาน้องฉายไปทำกิจกรรมเรียนรู้ในไร่ของย่าทวด

การเรียนรู้

  • เรียนรู้การสนทนากับผู้ใหญ่
  • ดูการเจริญเติบโตและส่วนประกอบของต้นไม้และพืชต่างๆ
  • ดูสัตว์ต่างๆ ในไร่
  • ช่วยจัดการขยะ
  • รดน้ำต้นไม้
  • เดินออกกำลังกาย
  • สัมผัสกับชีวิตของเกษตรกร
  • สัมผัสกับการเกษตร

 

กลุ่มประสบการณ์

#ปลูกนิสัย - ช่วยแบ่งเบาภาระงานต่างๆ ให้ครอบครัว เดินออกกำลังาย

#การสื่อสาร - สนทนาภาษาไทย/อังกฤษ

#วิทยาการ - เรียนรู้เกี่ยวกับพืช ต้นไม้ สัตว์

#โลกกว้าง - สัมผัสกับชีวิตของเกษตรกร